Statistik över klinisk forskning i Sverige

Från och med den 1 januari 2024 har Etikprövningsmyndigheten i uppdrag att föra och presentera statistik över klinisk forskning i Sverige. Statistiken hämtas från de ansökningar som myndigheten har granskat och godkänt. Under fliken "Sök projekt" kan du söka på och läsa mer om enskilda projekt. Den sammanslagna statistiken presenteras under fliken "Visa diagram" och under "Dokumentation" redovisas urval, data och tekniska detaljer. En beskrivning av regeringsuppdraget finns under fliken "Om uppdraget".

Antalet godkända ansökningar

Diagrammet visar antalet godkända ansökningar per månad. Det är endast projekt vars ansökan kommit in till myndigheten den 1 januari eller senare som finns med. Du hittar fler diagram uppe i menyn under fliken "Visa diagram" eller genom att trycka på knappen nedan.

Visa diagram