Dokumentation

Här kan du läsa mer om urval, tillgängliga data och tekniska detaljer.


Urval för statistiken
Information om vilka ansökningar som ingår i statistiken.

Rubrikerna Grundansökan Ethix, Medicintekniska produkter (MDR och IVDR) samt Klinisk läkemedelsprövning (CTR)
Definitioner och beskrivningar av de variabler vi presenterar.

Manual för sökningar
Mer information om hur du söker och filtrerar i statistikportalen.

Teknisk dokumentation
Övergripande information om tillgängliga data och dess begränsningar.

API och tillgång
Information och kontaktväg till API.