Diagram

Nedan visas ett urval av statistik. Bara projekt vars ansökan kommit in till myndigheten från och med den 1 januari 2024 finns med. Diagrammen går att justera med hjälp av olika filter.

Antalet godkända ansökningar

Diagrammet visar godkända ansökningar i realtid.

Pågående projekt baserat på planerat start- och slutdatum

Diagrammet visar en tidsserie över pågående projekt baserat på planerat start- och slutdatum som sökande angett i ansökan.

Studietyper

Diagrammet visar antalet godkända projekt per studietyp. Ansökningarna är indelade i följande studietyper; Annan intervention (Ethix), Observation (Ethix), Annan klinisk forskning (Ethix), Klinisk läkemedelsprövning (CTR), Klinisk prövning av medicinteknisk produkt (MDR), Prestandastudie av medicinteknisk produkt för in-vitro diagnostik (IVDR). Läs mer om de olika studietyper under Dokumentation.

Diagnosområden

Diagrammet visar antalet godkända projekt per diagnoskod. Diagnoskoderna är baserade på ICD-10-SE, vilket är ett klassifikationssystem som används för att göra statistiska sammanställningar och analyser. En eller flera koder kan anges av sökande. För ärendetyp Klinisk läkemedelsprövning (CTR) saknas diagnoskod, dessa ansökningar ingår därför inte i statistiken. Du kan läsa mer om diagnoskoder under Dokumentation.

Finansiering

Diagrammet visar olika typer av finansiering av godkända projekt. Projekt kan finansieras på olika sätt, till exempel med lön/bidrag från arbetsgivare, bidrag från statlig myndighet eller forskningsråd eller via extern finansiering från företag eller EU. För ärendetyp Klinisk läkemedelsprövning (CTR) saknas variablen finansiering, dessa ansökningar ingår därför inte i statistiken. Läs mer om finansiering under Dokumentation.

Forskningspersoner

Diagrammet visar antalet forskninger i godkända projekt. Observera att det i antalet personer även ingår de forskningspersoner som inkluderas i observationsstudier, exempelvis registerstudier. För ärendetyp Klinisk läkemedelsprövning (CTR) saknas variablen diagnoskod, dessa ansökningar ingår därför inte i statistiken.

Kliniska läkemedelsprövningar

Diagrammet visar antalet godkända kliniska läkemedelsprövningar utifrån terapeutiskt område.

Medicintekniska produkter

Diagrammet visar antalet godkända medicintekniska studier prövade enligt MDR och IVDR. Resultatet redovisas utifrån CE-märkning.